Aktuálně

obrázek
Nápaditá rozesílací kampaň propagující start nového informačního webu . pilířem této rozesílky byla funkční policejní pouta, vyrobená ovšem z lehké slitiny, takže bylo zřejmé, že se jedná o atrapu. Základní myšlenka propagace nového webu byla nedílné spojení potenciálních návštěvníků webových stránek s jejich obsahem a důraz na trvalou vazbu mezi webem a klientem. Tato forma oslovení se ukázala jako velmi účinná a projevila se v následném úspěšném spuštění a provozování webu, který si za krátkou dobu získal nezvyklou popularitu a stal se jedním z naších nejvyhledávanějším informačních webových stránek, poskytující objektivní inforamce s populárním sloganem - víte co se děje.

 

Aktuality

13.7.2021

Výzva

Společnost CASUS DIRECT MAIL a.s., se sídlem Praha 4, Žilinská 5/2773, PSČ 141 00, IČ 496 80 871 tímto oznamuje, že na valné hromadě konané dne 13.7.2021 došlo ke změně stanov, na základě níž byla schválena přeměna akcií listinných na zaknihované akcie a tímto vyzývá všechny akcionáře, aby společnosti předložili vydané listinné akcie ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění v sídle společnosti.
17.10.2018

Slavíme 25 let!

25.3.2015

Vyhrajte vstupenky na hokej !!!

Realizujte zakázku v hodnotě min. 10 000,- Kč. Využijte mimořádnou příležitost a postupte do slosování o VIP vstupenky na mistrovství světa v hokeji 2015. Slosování proběhne 27.4.2014.

více aktualit...