Ukázky prací

obrázek

Stem/Mark

Pro společnost Stem a Stem/Mark zajišťujeme komplexní zpracování zásilek, určených tazatelům pro výzkum trhu. Stem/Mark poskytuje služby v oblasti marketingového výzkumu trhu v nejrůznějších oblastech podnikání jako média, farmacie, cestovní ruch, bankovnictví, státní spáva, internet a další. Realizace těchto zakázek klade vysoké nároky na kompletaci a párování, protože se jedná vesměs o adrsné dokumenty určené do rukou konkrétní osoby. Na výzkumech spolupracujeme se společnostmi Stem a Stem/Mark již od vzniku firmy, která využívá pravidelně i možnosti uspořádat společenskou akci v prostorách Vrtbovské zahrady.

obrázek

Practicus

Rozesílání časopisů a dokumentů z lékařského prostředí. Pro společnost Practicus zajišťujeme distribuci řady odborných časopisů, které jsou určeny zejména odborné veřejnosti z řad lékařů, ale i pacientů, zdravotních sester i běžným občanům. Časopisy dle požadavků balíme do průhledné nebo barevné fólie a to buď se smrštěním ve speciální tunelu nebo bez. Součástí rozesílky je přikládání různých příloh, včetně adresných nebo složenek. Ze strany zadavatele je vždy požadavek na dodržení termínu rozeslání neprodleně po dodání časopisu z tiskárny a tyto lhůty se nám - i díky odpoledním a nočním směnám daří dodržovat ke spokojenosti klienta.

obrázek

ČEZ

Rozesílání katalogů "růžového" průvodce všem domácnostem v ČR v souvislosti s ukončením monopulu prodeje elektřiny . jedná se o největší zakázku, kterou naše společnost realizovala. Zadání bylo vytisknout a rozeslat katalog formátu A5 o 16 stranách - plnobarevný s v vazbou na adresy 3,5 miliónu českých domácností. Podklady jsme obdrželi začátkem prosince a expedice byla ukončena do konce roku. Ověřili jsme si tímto projektem naší maximální kapacitu tisku a rozesílání, což byl průměr cca 100 - 250 tis. odeslaných dopisů za den. Jsme tedy jednou z mála mailingových společností, která potvrdila, že je schopna zpracovat ve velmi krátké lhůtě i maximální objemy zakázek. Do lhůty zpracování nám ještě zasáhly vánoční svátky, což jen potvrzuje vyjímečnost realizace tohoto projektu.

obrázek

Aktuálně

Nápaditá rozesílací kampaň propagující start nového informačního webu . pilířem této rozesílky byla funkční policejní pouta, vyrobená ovšem z lehké slitiny, takže bylo zřejmé, že se jedná o atrapu. Základní myšlenka propagace nového webu byla nedílné spojení potenciálních návštěvníků webových stránek s jejich obsahem a důraz na trvalou vazbu mezi webem a klientem. Tato forma oslovení se ukázala jako velmi účinná a projevila se v následném úspěšném spuštění a provozování webu, který si za krátkou dobu získal nezvyklou popularitu a stal se jedním z naších nejvyhledávanějším informačních webových stránek, poskytující objektivní inforamce s populárním sloganem - víte co se děje.

obrázek

Le Cheque Dejeuner

Kampaň pro firmu zabývající se prodejem benefitů firmám. Cílem mailingu bylo upoutat pozornost vytipovaných firem na výhodnost zapojení benefitů do programu odměňování zaměstanaců. Mailing obsahoval jak vysvětlující dopis s důrazem na výhodnost používání benefitů jako nedílnou součást mzdy a to jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnanců. Součástí zásilky, která akcentovala nesporné daňové výhody těchto programů, byly drobné dárky ve formě nafukovacích balónků, které odlehčily jinak vážnou problematiku nezdaněných příjmů zaměstnanců.

obrázek

Casus

Reklama zasílaná naší společností na potenciální klienty ve formě rozložené obálky s přílohami ve formě průhledného pauzáku, papírového tácku. V druhém případě jde o kampaň pro Casus rozesílání a pro propagaci Vrtbovské zahrady, včetně výpravných desek formátu A4 . Kreativní návrh si kladl za cíl oslovit potenciální klienty netradiční formou a zaujmout jak grafickým zpracováním, tak obsahem. Zákazník si už při převzetí zásilky mohl udělat představu o jiných možnostech odesílání dopisů a mohl být návodem pro realizaci vlastních mailingových kampaní. Spojení propagace naší hlavní činnosti s propagací barokní zahrady je zároveň úplně jiná forma mediální reklamy, než většina klientů používá a s kterou se ještě pravděpodobně nesetkali.

 

Aktuality

13.7.2021

Výzva

Společnost CASUS DIRECT MAIL a.s., se sídlem Praha 4, Žilinská 5/2773, PSČ 141 00, IČ 496 80 871 tímto oznamuje, že na valné hromadě konané dne 13.7.2021 došlo ke změně stanov, na základě níž byla schválena přeměna akcií listinných na zaknihované akcie a tímto vyzývá všechny akcionáře, aby společnosti předložili vydané listinné akcie ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění v sídle společnosti.
17.10.2018

Slavíme 25 let!

25.3.2015

Vyhrajte vstupenky na hokej !!!

Realizujte zakázku v hodnotě min. 10 000,- Kč. Využijte mimořádnou příležitost a postupte do slosování o VIP vstupenky na mistrovství světa v hokeji 2015. Slosování proběhne 27.4.2014.

více aktualit...