Certifikáty a ocenění

Certifikát ISO 27001

Certifikát ISO 27001

Akreditovaný certifikační orgán EURO CERT CZ, a.s. vydal v roce 2007 společnosti certifikát, který je dokladem, že společnost Casus Direct Mail a.s. zavedla a udržuje systém managementu bezpečnosti informací splňující požadavky ČSN ISO/IEC 27001:2006.

 
Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 9001

Akreditovaný certifikační orgán EURO CERT CZ, a.s. vydal v roce 2006 společnosti certifikát, který je dokladem, že společnost Casus Direct Mail a.s. zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.

 
Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 14001

Akreditovaný certifikační orgán EURO CERT CZ, a.s. vydal v roce 2006 společnosti certifikát, který je dokladem, že společnost Casus Direct Mail a.s. zavedla a udržuje systém systém environmentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2005.

 
Politika jakosti firmy Casus Direct Mail a.s.

Politika integrovaného systému řízení

Vedení společnosti Casus Direct Mail a.s., jejímž hlavním zaměřením je direct mailing se zavazuje k dalšímu rozvoji a prevenci v ochraně životního prostředí, k neustálému zlepšování úrovně kvality poskytování služeb, k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů. Pod pojmem bezpečnost informací potom rozumí proces zajišťování ochrany informací na potřebné úrovni z hlediska jejich důvěrnosti, dostupnosti a integrity.

 

Certifikát NBUCertifikát NBÚ

Toto osvědčení umožňuje přístup k utajované informaci stupně utajení "vyhrazené". Na základě tohoto osvědčení má společnosti Casus Direct Mail a.s. přístup k utajované informaci.

Certifikát solventnostiCertifikát SOLVENTNOSTI

Certifikační orgán provádějící certifikaci a kontrolu plnění podmínek registru solventních firem creditinfo czech republic vydal certifikát společnosti Casus Direct Mail a.s.

Informování o zpracování osobních údajů

 

Aktuality

17.10.2018

Slavíme 25 let!

25.3.2015

Vyhrajte vstupenky na hokej !!!

Realizujte zakázku v hodnotě min. 10 000,- Kč. Využijte mimořádnou příležitost a postupte do slosování o VIP vstupenky na mistrovství světa v hokeji 2015. Slosování proběhne 27.4.2014.
4.6.2014

Moře možností s naší velkoplošnou tiskárnou

Využijte naší novou nabídku na velkoplošní tisk za výhodné ceny!

více aktualit...