Certifikáty a ocenění

Certifikát ISO 27001

Certifikát ISO 27001

Akreditovaný certifikační orgán EURO CERT CZ, a.s. vydal v roce 2007 společnosti certifikát, který je dokladem, že společnost Casus Direct Mail a.s. zavedla a udržuje systém managementu bezpečnosti informací splňující požadavky ČSN ISO/IEC 27001:2006.

 
Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 9001

Akreditovaný certifikační orgán EURO CERT CZ, a.s. vydal v roce 2006 společnosti certifikát, který je dokladem, že společnost Casus Direct Mail a.s. zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.

 
Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 14001

Akreditovaný certifikační orgán EURO CERT CZ, a.s. vydal v roce 2006 společnosti certifikát, který je dokladem, že společnost Casus Direct Mail a.s. zavedla a udržuje systém systém environmentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2005.

 
Politika jakosti firmy Casus Direct Mail a.s.

Politika integrovaného systému řízení

Vedení společnosti Casus Direct Mail a.s., jejímž hlavním zaměřením je direct mailing se zavazuje k dalšímu rozvoji a prevenci v ochraně životního prostředí, k neustálému zlepšování úrovně kvality poskytování služeb, k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů. Pod pojmem bezpečnost informací potom rozumí proces zajišťování ochrany informací na potřebné úrovni z hlediska jejich důvěrnosti, dostupnosti a integrity.

 

Certifikát NBUCertifikát NBÚ

Toto osvědčení umožňuje přístup k utajované informaci stupně utajení "vyhrazené". Na základě tohoto osvědčení má společnosti Casus Direct Mail a.s. přístup k utajované informaci.

Certifikát solventnostiCertifikát SOLVENTNOSTI

Certifikační orgán provádějící certifikaci a kontrolu plnění podmínek registru solventních firem creditinfo czech republic vydal certifikát společnosti Casus Direct Mail a.s.

Informování o zpracování osobních údajů

 

Aktuality

13.7.2021

Výzva

Společnost CASUS DIRECT MAIL a.s., se sídlem Praha 4, Žilinská 5/2773, PSČ 141 00, IČ 496 80 871 tímto oznamuje, že na valné hromadě konané dne 13.7.2021 došlo ke změně stanov, na základě níž byla schválena přeměna akcií listinných na zaknihované akcie a tímto vyzývá všechny akcionáře, aby společnosti předložili vydané listinné akcie ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění v sídle společnosti.
17.10.2018

Slavíme 25 let!

25.3.2015

Vyhrajte vstupenky na hokej !!!

Realizujte zakázku v hodnotě min. 10 000,- Kč. Využijte mimořádnou příležitost a postupte do slosování o VIP vstupenky na mistrovství světa v hokeji 2015. Slosování proběhne 27.4.2014.

více aktualit...