Certifikát ISO 27001

Datum: 14.9.2008
Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu jakosti č. 3115 vydal certifikát, který je dokladem, že společnost Casus Direct Mail a.s. zavedla a udržuje systém managementu bezpečnosti informací splňující požadavky ČSN ISO/IEC 27001:2006.

Certifikát ISO 27001

 

Reference

Logo: ČEZ Logo: Liberální institut
Logo: Volvo Logo: GE
Logo: STEM/Mark Logo: ExxonMobil
všechny reference