STEM a STEM/Mark

Datum: 10.10.1999
Autor: Jan Hartl, jednatel a ředitel
Při nárocích na zajištění operativní a bezchybné distribuce tazatelských úkolů (včetně tisku) jsme při výběru mailingové agentury preferovali především spolehlivost a rychlost doručení předaných materiálů, preciznost zpracování a v neposlední řadě příznivou cenu srovnatelnou s konkurencí.

Při nárocích na zajištění operativní a bezchybné distribuce tazatelských úkolů (včetně tisku) jsme při výběru mailingové agentury preferovali především spolehlivost a rychlost doručení předaných materiálů, preciznost zpracování a v neposlední řadě příznivou cenu srovnatelnou s konkurencí. Těmto požadavkům nejlépe vyhověla firma Casus Direct Mail a proto již 5 let zajišťuje distribuci našich mareriálů, a to jak ve výzkumech, týkajících se preferencí politických stran, tak ve výzkumech komerčních, týkajících se analýzy spotřebitelského trhu.

Při realizaci jednotlivých mailingových akcí se ukázalo, že při řešení operativních změn a požadavků ze strany naší agentury, prokazuje firma Casus dostatečnou míru flexibility, což souvisí s profesionální přístupem jednotlivých pracovníků firmy.

V Praze dne 10.10.1999

Za Středisko Empirických výzkumů

PhDr. Jiří Šandera Jan Hartl
výkonný ředitel jednatel a ředitel

Kontakt - 224229308

 

Aktuality

13.7.2021

Výzva

Společnost CASUS DIRECT MAIL a.s., se sídlem Praha 4, Žilinská 5/2773, PSČ 141 00, IČ 496 80 871 tímto oznamuje, že na valné hromadě konané dne 13.7.2021 došlo ke změně stanov, na základě níž byla schválena přeměna akcií listinných na zaknihované akcie a tímto vyzývá všechny akcionáře, aby společnosti předložili vydané listinné akcie ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění v sídle společnosti.
17.10.2018

Slavíme 25 let!

25.3.2015

Vyhrajte vstupenky na hokej !!!

Realizujte zakázku v hodnotě min. 10 000,- Kč. Využijte mimořádnou příležitost a postupte do slosování o VIP vstupenky na mistrovství světa v hokeji 2015. Slosování proběhne 27.4.2014.

více aktualit...