Liberální institut

Datum: 8.11.2002
Autor: Ing. Miroslav Ševčík, ředitel
Firma Casus Direct Mail zajišťuje pro potřeby Liberálního institutu veškerou distribuci materiálů, brožur a pozvánek na akce konané v rámci činnosti firmy. Spolupráce s touto firmou je pro nás přínosem především v komplexnosti poskytovaných služeb.

Firma Casus Direct Mail zajišťuje pro potřeby Liberálního institutu veškerou distribuci materiálů, brožur a pozvánek na akce konané v rámci činnosti firmy. Spolupráce s touto firmou je pro nás přínosem především v komplexnosti poskytovaných služeb. Vyhovuje nám způsob zajišťování každé akce, kdy z naší strany dochází pouze k předávání podkladů na disketě nebo mailem a celý proces od vytvoření grafického návrhu, přes DTP, tisk a rozeslání zajišťuje firma Casus na klíč.

Vzhledem k povaze neziskové organizace byla při výběru firmy Casus důležitá rovněž cena poskytovaných služeb, která se podle našich zkušeností pohybuje těsně pod průměrem trhu.

Na základě zkušeností z více než tříleté spolupráce s firmou Casus máme jistotu, že při plánování akcí, které zajišťuje Liberální institut se můžeme na včasnost a spolehlivost dodávky služeb této mailingové agentury stoprocentně spolehnout.

V Praze dne 8.11.2002

Za Liberální institut

Ing. Miroslav Ševčík Ing. Jiří Schwarz,CSc.
ředitel prezident

Kontakt - 224912199

 

Aktuality

13.7.2021

Výzva

Společnost CASUS DIRECT MAIL a.s., se sídlem Praha 4, Žilinská 5/2773, PSČ 141 00, IČ 496 80 871 tímto oznamuje, že na valné hromadě konané dne 13.7.2021 došlo ke změně stanov, na základě níž byla schválena přeměna akcií listinných na zaknihované akcie a tímto vyzývá všechny akcionáře, aby společnosti předložili vydané listinné akcie ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění v sídle společnosti.
17.10.2018

Slavíme 25 let!

25.3.2015

Vyhrajte vstupenky na hokej !!!

Realizujte zakázku v hodnotě min. 10 000,- Kč. Využijte mimořádnou příležitost a postupte do slosování o VIP vstupenky na mistrovství světa v hokeji 2015. Slosování proběhne 27.4.2014.

více aktualit...