Zpracování dat a prodej databází

Kontaktujte nás, připravíme Vám nabídku na míru

Telefon
+420 272 088 350-52

E-mail

 

Vyjádření zákazníků

Firma Casus Direct Mail zajišťuje pro potřeby Liberálního institutu veškerou distribuci materiálů, brožur a pozvánek na akce konané v rámci činnosti firmy. Spolupráce s touto firmou je pro nás přínosem především v komplexnosti poskytovaných služeb.

Ing. Miroslav Ševčík, ředitel

Adresy pro rozesílací akci Vám vybereme z databáze všech podnikatelů - právnických a fyzických osob na základě zadaných kritérií, které jsou obsahem zápisu do obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Databázi můžeme vytvořit na základě Vašich specifických požadavků a bude tak "ušita na míru".

Nabízíme i neadresné hromadné rozesílání a geomailing podle zvolené oblasti v republice a na předem vytipovaný počet obyvatel.

Pokud databázi dodá klient, převedeme data do formátu pro tisk hromadné korespondence, vytřídíme neúplné adresy, které buď klientovi opravíme (pokud např, chybí PSČ) nebo si je opraví klient sám, převedeme na přání oslovení do 5. pádu a vybereme fonty pro tisk.

Po rozeslání, sledujeme vrácené dopisy a klientovi sestavíme databázi vrácených dopisů s důvodem nedoručení jak v elektronické, tak papírové podobě. V případě požadavku dopisy skartujeme bezpečnou skartovačkou.

required
required required
   


 
 

Aktuality

13.7.2021

Výzva

Společnost CASUS DIRECT MAIL a.s., se sídlem Praha 4, Žilinská 5/2773, PSČ 141 00, IČ 496 80 871 tímto oznamuje, že na valné hromadě konané dne 13.7.2021 došlo ke změně stanov, na základě níž byla schválena přeměna akcií listinných na zaknihované akcie a tímto vyzývá všechny akcionáře, aby společnosti předložili vydané listinné akcie ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění v sídle společnosti.
17.10.2018

Slavíme 25 let!

25.3.2015

Vyhrajte vstupenky na hokej !!!

Realizujte zakázku v hodnotě min. 10 000,- Kč. Využijte mimořádnou příležitost a postupte do slosování o VIP vstupenky na mistrovství světa v hokeji 2015. Slosování proběhne 27.4.2014.

více aktualit...