Zpracování dat a prodej databází

Kontaktujte nás, připravíme Vám nabídku na míru

Telefon
+420 272 088 350-52

E-mail

 

Vyjádření zákazníků

Při nárocích na zajištění operativní a bezchybné distribuce tazatelských úkolů (včetně tisku) jsme při výběru mailingové agentury preferovali především spolehlivost a rychlost doručení předaných materiálů, preciznost zpracování a v neposlední řadě příznivou cenu srovnatelnou s konkurencí.

Jan Hartl, jednatel a ředitel

Adresy pro rozesílací akci Vám vybereme z databáze všech podnikatelů - právnických a fyzických osob na základě zadaných kritérií, které jsou obsahem zápisu do obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Databázi můžeme vytvořit na základě Vašich specifických požadavků a bude tak "ušita na míru".

Nabízíme i neadresné hromadné rozesílání a geomailing podle zvolené oblasti v republice a na předem vytipovaný počet obyvatel.

Pokud databázi dodá klient, převedeme data do formátu pro tisk hromadné korespondence, vytřídíme neúplné adresy, které buď klientovi opravíme (pokud např, chybí PSČ) nebo si je opraví klient sám, převedeme na přání oslovení do 5. pádu a vybereme fonty pro tisk.

Po rozeslání, sledujeme vrácené dopisy a klientovi sestavíme databázi vrácených dopisů s důvodem nedoručení jak v elektronické, tak papírové podobě. V případě požadavku dopisy skartujeme bezpečnou skartovačkou.

required
required required
   


 
 

Aktuality

17.10.2018

Slavíme 25 let!

25.3.2015

Vyhrajte vstupenky na hokej !!!

Realizujte zakázku v hodnotě min. 10 000,- Kč. Využijte mimořádnou příležitost a postupte do slosování o VIP vstupenky na mistrovství světa v hokeji 2015. Slosování proběhne 27.4.2014.
4.6.2014

Moře možností s naší velkoplošnou tiskárnou

Využijte naší novou nabídku na velkoplošní tisk za výhodné ceny!

více aktualit...