Politika jakosti firmy Casus Direct Mail a.s.

Datum: 10.9.2008
Závazek firmy k plnění politiky jakosti.

POLITIKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU
dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005

Vydalo: vedení společnosti
Dne: 1.2.2006

Vedení společnosti Casus Direct Mail a.s. , jejímž hlavním zaměřením je direkt mailing se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně jakosti výrobků a služeb k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů.

Vedení přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti.

K posílení ochrany životního prostředí se vedení firmy rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Trvale patří k prioritám firmy ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance.

Pro jejich splnění přijímá vedení společnosti Casus Direct Mail a.s. tyto zásady:

  • Přispět ke zlepšení životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a jeho dalším rozvíjením.
  • Plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a jiných požadavků.
  • Vzdělává ním rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci.
  • Neustále hledat možnosti snižování spotřeby energií.
  • Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů, zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí.
  • Hodnotit dopady na životní prostředí při změně technologie ještě před jejím zavedením.
  • Působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí.
  • V rámci procesu zlepšování systému EMS usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastní činností, výrobků a služeb na životní prostředí.
  • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.
  • Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním podnětů a reagovat na ně.

Všichni zaměstnanci firmy jsou odpovědni za plnění těchto zásad Enviromentální politiky a jsou pravidelně školeni.

Alice Pauková
Generální ředitel
Ing. Vladimír Dlouhý
Předseda představenstva

 

Reference

Logo: ČEZ Logo: Liberální institut
Logo: Volvo Logo: GE
Logo: STEM/Mark Logo: ExxonMobil
všechny reference