Certifikát ISO 14001

Datum: 14.9.2008
Certifikační orgán pro certifikaci ems č. 3134 Euro cert cz, a.s. vydal certifikát, který je dokladem, že společnost Casus Direct Mail a.s. v oboru direct mail; tisk a rozesílání dopisů; DTP studio; zpracování a distribuce plastikových karet, zavedla a udržuje systém environmentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2005.

Certifikát ISO 14001

 

Reference

Logo: ČEZ Logo: Liberální institut
Logo: Volvo Logo: GE
Logo: STEM/Mark Logo: ExxonMobil
všechny reference