Certifikát ISO 9001

Datum: 14.9.2008
Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu jakosti č. 3115 Euro cert cz, a.s. vydal certifikát, který je dokladem, že společnost Casus Direct Mail a.s. v oboru direct mail; tisk a rozesílání dopisů; DTP studio; zpracování a distribuce plastikových karet, zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001.

Certifikát ISO 9001

 

Reference

Logo: ČEZ Logo: Liberální institut
Logo: Volvo Logo: GE
Logo: STEM/Mark Logo: ExxonMobil
všechny reference