General Electric Capital

Datum: 1.6.2003
Autor: Michal Srb, Mail manager
General Electric Capital - Multiservis je akciová společnost zabývající se financováním spotřebitelských nákupů na Českém trhu. S firmou Casus Direct Mail a.s. spolupracuje od roku 1993. Po té, co se v roce 1997 majitelem společnosti stal americký koncern General Electric, byl proveden nový tendr na výběr mailingové agentury a opět zvítězila firma Casus Direct Mail a.s.

Pro potřeby společnosti Multiservis zajišťuje Casus širokou paletu služeb, zejména:

  • výrobu rozesílaných materiálů, brožur, dokumentů, obálek, včetně grafické přípravy, jejich skladování a distribuci
  • rozesílání a tisk personifikovaných dokumentů, složenek na adresy předávané mailem nebo na disketě
  • výroba a embos OK karet pro nákupy se slevou
  • zajišťování sestav a skladování zpět doručených zásilek, předávání dokladů a dalších informací o rozesílané korespondenci dle potřeb zadavatele

a další

Vzhledem k nárazovým objemům, které kladou zvýšené nároky na kapacitní možnosti distribuční firmy, zvolila společnost Multiservis právě firmu Casus, která je po stránce technické i skladovací dostatečně vybavena s rezervou, která garantuje, že ostatní zakázky firmy Casus neovlivňují termíny a kvalitu dodávky pro společnost Multiservis.

S kvalitou a úrovní služeb firmy Casus jsme spokojeni a můžeme ji doporučit případným dalším zájemcům.

V Praze dne 1.6.2003

Za GE Capital Multiservis

Michal Srb
Mail manager

Kontakt - 224445273

 

Aktuality

13.7.2021

Výzva

Společnost CASUS DIRECT MAIL a.s., se sídlem Praha 4, Žilinská 5/2773, PSČ 141 00, IČ 496 80 871 tímto oznamuje, že na valné hromadě konané dne 13.7.2021 došlo ke změně stanov, na základě níž byla schválena přeměna akcií listinných na zaknihované akcie a tímto vyzývá všechny akcionáře, aby společnosti předložili vydané listinné akcie ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění v sídle společnosti.
17.10.2018

Slavíme 25 let!

25.3.2015

Vyhrajte vstupenky na hokej !!!

Realizujte zakázku v hodnotě min. 10 000,- Kč. Využijte mimořádnou příležitost a postupte do slosování o VIP vstupenky na mistrovství světa v hokeji 2015. Slosování proběhne 27.4.2014.

více aktualit...